Maatregelen

 • Alle trainingen en zwemlessen gaan niet door tot en met dinsdag 19 januari 2021
 • Vragen? Meldt het bij de afdelingsmanager of het bestuur

Update: 14 December 2020, 21:00

Vanavond heeft minister president Rutte aanvullende maatregelen afgekondigd die komende nacht ingaan.
Een belangrijke en ingrijpende maatregel is het (wederom) sluiten van de zwembaden. Alle zwemlessen, trainingen en wedstrijden zijn tot en met dinsdag 19 januari 2021 geannuleerd. Voor ons allen een domper zo aan het einde van 2020, maar in het bijzonder voor de leden van de afdeling reddingsbrigade. De afdeling houdt op te bestaan en de leden kunnen helaas door deze maatregel geen diploma/certficaat halen. Afscheid nemen van de instructeurs die zich lange tijd belangeloos hebben ingezet voor deze afdeling komt hierdoor er ook anders uit te zien. Natuurlijk passen we daar allemaal een mouw aan en halen we het later in, maar leuk is het niet.


Update: 5 November 2020, 22:25

Dinsdag 3 november jl. heeft het kabinet in een persconferentie bekend gemaakt dat zwembaden worden gesloten om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Er was even verwarring omdat er ruimte leek te zijn voor het wel mogen uitoefenen van sportactiviteiten tot 12 jaar, waaronder de zwemlessen. Uiteindelijk heeft het sportbedrijf van de gemeente Tilburg gisteren besloten om de Tilburgse zwembaden volledig te sluiten voor alle activiteiten. De maatregel is gisteravond om 22:00 uur ingegaan en geldt in ieder geval tot en met woensdag 18 november 2020. Derhalve komen alle trainingen en lessen van onze zwemvereniging de komende 2 weken te vervallen.

Het besluit betekent in ieder geval automatisch dat de waterpolo competitie voorlopig niet wordt hervat. Bij de aanscherping van de maatregelen paar weken geleden (13 oktober jl.), was 8 november als datum gesteld. We zijn in overleg met de KNZB om te kijken hoe zij nu aankijken tegen het hervatten van de diverse competities.

Hervatten van de lessen/trainingen

Het kabinet heeft aangegeven dat de maatregel vooralsnog geldt voor twee weken, tenzij de ontwikkeling van covid19 daar aanleiding voor geeft. Na de twee weken gaan we in principe terug naar de situatie (met beperkingen) van de afgelopen periode. Of we daadwerkelijk op donderdag 19 november weer hervatten daarover hoor je later meer.

ALV op 11 november 2020

Onlangs heeft u een uitnodiging ontvangen voor de ALV. De ALV vindt digitaal plaats en gaat gewoon door. Let op, aanmelden voor de ALV is wel noodzakelijk (via secretaris@trbres.nl). De afgelopen dagen heeft het bestuur vragen ontvangen of de aanvangstijd zou kunnen wijzigen, omdat leden anders niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen. Doordat de trainingen nu vervallen, vindt de ALV gewoon plaats om 20:00 uur zoals in de uitnodiging staat vermeld.


Update: 23 Mei 2020, 16:15

We gaan vanaf 2 juni weer beginnen met zwemmen. Leer hier meer over hoe dat eruit gaat zien.


Update: 15 Mei 2020, 12:05

Vorige week heeft de regering versoepelingen bekend gemaakt omtrent het coronavirus. Een van de versoepelingen is het heropenen van de zwembaden (binnen en buiten). Het uitgangspunt hierbij is het protocol Verantwoord Zwemmen dat door de zwembranche is opgesteld.

De gemeente Tilburg heeft gesloten de zwembaden (beperkt) te openen vanaf maandag 18 mei. Voordat wij als zwemvereniging gebruik mogen maken van het zwembad dient er een goedgekeurd plan te liggen waarin wij laten zien hoe we het protocol gaan hanteren. Op maandag 18 mei zal het bestuur hierover vergaderen. Als de uitkomst is dat we gaan zwemmen wordt het plan op dinsdag 19 mei besproken met het sportbedrijf Tilburg.

We weten dus nog niet zeker of we het zwemmen weer gaan hervatten. Ook is nog niet duidelijk om welke activiteiten dit zal gaan. Als er activiteiten worden hervat is dit niet eerder dan maandag 25 mei 2020.

Contributie

Normaal gesproken zouden we afgelopen week de contributie van periode 4 hebben geind. Het bestuur heeft besloten de ontwikkelingen omtrent het hervatten van het zwemmen af te wachten. We hebben de incasso van periode 4 tijdelijk opgeschort.


Update: 8 April 2020, 22:40

Op 31 maart heeft de regering een verlenging aangekondigd voor de coronamaatregelen. Deze maatregelen zullen gelden tot op zijn minst 28 april 2020. Dit heeft ook gevolgen voor ons als een vereniging. Hieronder een overzicht van deze (nieuwe) gevolgen:

Er vinden geen zwemlessen en trainingen plaats tot en met 28 april.

Op dit moment is de vraag of we na de meivakantie de lessen en trainingen kunnen hervatten. Hier wordt eind april meer over duidelijk.

Alle wedstrijden voor seizoen 2019/2020 worden afgelast.

Dit is al eerder bekend gemaakt door de KNZB. Zij hebben besloten alle competities af te gelasten. Er is ondertussen meer bekend over de gevolgen voor de competities:

 • Openwaterzwemmen: Het nieuwe seizoen is nog niet gestart. Wat precies gaat gebeuren is afhankelijk van de maatregelen van de overheid. Hier komt later meer duidelijkheid over.
 • Waterpolo: Het seizoen is ten einde en kent geen kampioenen, automatische promovendi en degradanten. De precieze gevolgen voor volgend seizoen worden zaterdag 11 april gepubliceerd op de KNZB site.
 • Wedstrijdzwemmen: De eindstand van de Nationale Zwemcompetitie wordt bepaald door het resultaat na 3 ronden. Er worden geen kampioenen uitgeroepen, wel wordt de promotie-degradatie regeling toegepast op deze stand. Er komt een nieuwe structuur voor de NZC. Wij zullen daarin volgend jaar uitkomen in de Eerste Divisie. Meer info is te lezen op de website van de KNZB.

De reguliere facturatie van de contributietermijnen en de incasso blijft plaatsvinden voor seizoen 2019/2020.

Het is op dit moment nog onduidelijk wat de financiële gevolgen gaan zijn voor onze vereniging. Wij volgen het advies van de KNZB op om de contributie te blijven incasseren, je gaat immers een lidmaatschap aan voor een jaar.

 • Als je niet in staat bent om de contributie te betalen, laat het dan weten aan de penningmeester via penningmeester@trbres.nl. We kijken dan samen wat we af kunnen spreken.
 • Aan het einde van het seizoen maken we de financiële balans op (naar verwachting augustus 2020). Bij financiële ruimte komt het bestuur met een voorstel voor de verrekening van de contributie.
 • Deze eventuele verrekening zal plaatsvinden met de contributie voor het volgende seizoen (2020/2021).

Wij wensen iedereen een hele goede gezondheid toe. Let een beetje op elkaar en vooral #BlijfThuis.

Heb je vragen? Meldt het bij de afdelingsmanager of het bestuur.


Update: 30 Maart 2020, 19:00

Op 23 maart heeft de overheid verscherpte maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus.

De KNZB stopt alle competities en wedstrijden per direct voor het seizoen 2019-2020. Wat dit besluit precies betekent voor de verschillende sporttakken, zal in de komende twee weken verder worden uitgewerkt. Er zullen tot en met de zomervakantie dus geen wedstrijden meer gezwommen worden.


Update: 16 Maart 2020, 11:30

De KNZB zet alle door de bond georganiseerde wedstrijden stil tot en met 6 april. Daarnaast geven ze het advies geen verenigingsactiviteiten te organiseren in dezelfde periode (waaronder ook trainingen en zwemlessen). TRB-RES geeft gehoor aan dit advies. Er zullen geen trainingen, lessen, wedstrijden en bijeenkomsten van TRB-RES zijn zeker tot en met 31 maart.

Alle reguliere wedstrijden tot en met 6 april gaan niet door. De wedstrijd van 22 maart in Oosterhout is daardoor ook afgelast. Voor de actuele status van zwemwedstrijden: zie de wedstrijdkalender wedstrijdzwemmen.

Het OKT zwemmen is afgelast door de KNZB. De Swim Cups in Den Haag en Eindhoven gaan niet door (bron). Het OKT waterpolo is uitgesteld naar 31 mei tot 7 juni.

Wij zijn op dit moment in kaart aan het brengen welke consequenties deze maatregel heeft op:

 • Het lesprogramma en diplomazwemmen op 4 april
 • Promotie/degradatie waterpolo (kampioenschap Dames 1)
 • Nationale zwemcompetitie wedstrijdzwemmen
 • Onderwaterhockey

We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Als er ontwikkelingen zijn dan stellen we je daarvan spoedig op de hoogte.


Update: 11 Maart 2020, 18:20

Naar aanleiding van de maatregelen in Noord-Brabant omtrent het corona virus zullen alle trainingen, zwemlessen en wedstrijden niet doorgaan tot en met zondag 15 maart. Op maandag 16 maart zal de situatie opnieuw worden beoordeeld.

De Nationale Zwemcompetitie Deel 4 in de Drieburcht zal dus niet doorgaan. Deze wordt op een nader te bepalen uitwijkdatum ingehaald.

De uitsluiting van wedstrijden geldt voor alle zwemmers uit Brabant en dus voor alle leden van TRB-RES. Zij mogen ook niet deelnemen aan wedstrijden en KNZB activiteiten buiten Brabant. Dit zeker tot en met dinsdag 17 maart.

Het overleg met de zwemcommissie wedstrijdzwemmen en de trainers van wedstrijdzwemmen op woensdag 11 maart gaat ook niet door.

Meer informatie

Coronavirus: Lockdown t/m Januari 2021