Als je lid wordt van TRB-RES ga je automatisch akkoord met de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement alsmede de statuten zijn op aanvraag te verkrijgen bij secretaris@trbres.nl. Voor het volledig overzicht van de contributie klik hier. Voor de betaling van de contributie dient u dit formulier in te vullen en in te leveren. Bij niet tijdige inlevering wordt de jaarcontributie in rekening gebracht. Voor vragen en inschrijvingen kun je mailen naar de ledenadministratie via ledenadministratie@trbres.nl.

  • Jouw lidmaatschap kun je alleen schriftelijk beëindigen (niet telefonisch). Je kunt jouw lidmaatschapskaart en zwemlesbandjes ook inleveren bij de ingangscontrole. Je bent contributie verschuldigd zolang je niet heeft opgezegd vóór de nieuwe betalingsperiode. Zeg je halverwege de betalingsperiode op, dan ben je over de lopende periode contributie verschuldigd. 
  • Bij langdurig ziekte, dit graag even melden bij de ledenadministratie.
  • Je dient je altijd te melden bij de ingangscontrole, ook als je jouw kaart bent vergeten.
  • Als er onjuistheden op de rekening of op jouw kaart staan, dan verzoeken wij je om dit even te melden en niet zelf wijzigingen op de rekening en/of kaart aan te brengen, ook in verband met de diploma’s.
  • Om de begeleiding van jouw kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het voor onze instructeurs van het grootste belang op de hoogte te zijn van de achtergronden van uw kind. Wij verzoeken je dan ook eventuele problemen bij de ledenadministratie te melden (indien een instructeur niet op de hoogte is van eventuele geestelijke of lichamelijke klachten, is de kans op foutieve begeleiding groot. Wij willen dit graag voorkomen).

Let op! Een lidmaatschap kun je alleen schriftelijk opzeggen. Om op te zeggen stuur je een mail naar ledenadministratie@trbres.nl. Ben je langdurig ziek? Geef het door aan de ledenadministratie. Er wordt een passende oplossing gezocht.

Download betalingsformulier

Inschrijfformulier


    MinipoloMasterzwemmenWedstrijdzwemmenWaterpoloOnderwaterhockeyVrijwilligerswerk


    EHBOBHVTrainersdiplomaOverigGeen