Als je lid wordt van TRB-RES ga je automatisch akkoord met de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement alsmede de statuten zijn op aanvraag te verkrijgen bij secretaris@trbres.nl. Voor het volledig overzicht van de contributie klik hier.

Voor vragen en inschrijvingen kun je mailen naar de ledenadministratie via ledenadministratie@trbres.nl.

  • Jouw lidmaatschap loopt van 1 augustus tot en met 31 juli en kun je alleen schrijftelijk beëindigen bij de ledenadministratie van de afdeling.
  • Bij langdurige ziekte, dit graag even melden bij de ledenadministratie van je afdeling. Er wordt een passende oplossing gezocht.

Inschrijven

Inschrijven voor waterpolo (inclusief minipolo) en wedstrijdzwemmen (inclusief masterzwemmen) kan via dit online inschrijfformulier:

Inschrijven voor onderwatersport kan via een mail aan Ledenadministratie.ows@trbres.nl.