De functie van een VertrouwensContactPersoon (VCP)

TRB-RES vindt het belangrijk dat ‘haar mensen’ de sport in een veilige omgeving kunnen beoefenen, een omgeving waar iedereen zich thuis voelt. TRB-RES vindt het belangrijk dat we met z’n allen bij de club plezier beleven aan de sport, samen met medesporters, coaches, trainers en de supporters langs de kant. TRB-RES vindt het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in en om de wedstrijd, in en om de training en in en om de kantine. Ongeacht je leeftijd, je sekse, je geaardheid! En als dat niet zo is, dan is het belangrijk dat je dit dan kunt bespreken met iemand. Dat je je verhaal kwijt kunt en dat je advies krijgt over hoe verder, als dat nodig is. Het bestuur van TRB-RES vindt het waardevol dat er binnen de vereniging iemand in de buurt is waar je terecht kunt in dit soort situaties. Daarom heeft TRB-RES binnen de club twee VertrouwensContactPersonen (VCP) aangesteld: Claar van Berckel en Marja Franken.

Wie zijn wij?

Wij hebben beiden een hele staat van dienst binnen de vereniging, Claar onder meer bij de afdeling recreatief, wedstrijdzwemmen, waterpolo en reddingsbrigade en Marja bij afdeling recreatief, waterpolo en wedstrijdzwemmen. De laatste 30 jaar zijn wij beiden actief binnen de afdeling Waterpolo. Ook daar hebben wij in diverse commissies gezeten. Marja is ivm blessure’s helaas moeten stoppen en is nu vooral supporter van haar dochter, Claar speelt nog steeds waterpolo.

Onze functie als vertrouwenscontactpersoon hebben wij met veel enthousiasme aangenomen en willen graag een luisterend oor bieden en mee denken aan oplossingen. Wij zijn beiden in ons dagelijks leven ook veel bezig met luisteren naar mensen en werken aan oplossingen.

Marja Franken
Marja is psycholoog in het dagelijks leven, heeft 4 kinderen waarvan de oudste dochter actief waterpolo speelt en de jongste zoon onlangs zijn scheidsrechtercursus waterpolo heeft afgerond.

Claar van Berckel
Claar werkt bij de politie als zedenrechercheur. Ze heeft 2 kinderen waarvan haar zoon voetbalt en haar dochter speelt hockey.

Wanneer kun je bij ons terecht?

Je kunt bij ons terecht met vragen of opmerkingen over situaties waarin jij je op de club niet op je gemak hebt gevoeld. Of als er iets is voorgevallen tijdens een wedstrijd of training, in contact met een medelid, trainer of coach. Of als je een probleem met iemand hebt en dat je lastig vindt om te bespreken. Of als je je niet op je gemak voelt, of (seksueel) geïntimideerd, of bedreigd of gepest wordt. Er is in ieder geval iets voorgevallen wat ongewenst is. En dat wil je bespreken. Als VCP-er zijn wij het eerste aanspreekpunt voor alle betrokkenen bij de club: leden, ouders, trainers/coaches, vrijwilligers met vragen, twijfels of signalen over zaken die met ongewenst (intimiderend) gedrag te maken hebben. Als VCP-er behandelen wij niet zelf inhoudelijk de klacht, maar zoeken we samen naar de volgende stap. Eén van die stappen kan zijn het inschakelen van een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, die getraind is om inhoudelijke begeleiding te geven. Snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en herhaling kan zo voorkomen worden.

Wij werken onafhankelijk van het TRB-RES-bestuur en koppelen alleen (anoniem) meldingen terug, zonder in te gaan op de klacht. Van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent. 

Contact

Heb je vragen, twijfels of signalen over (seksuele) intimidatie of machtsmisbruik, of heb je goede ideeën om TRB-RES en haar leden een veiligere sportomgeving te geven? Neem dan contact op via: e-mail: c.v.berckel@trbres.nl. Ook is het mogelijk om de hulplijn seksuele intimidatie van het NOC*NSF te bellen op 0900 202 5590 (op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag van 12 tot 16 uur).

Met sprotieve groet,

Claar van Berckel en Marja Franken