Zwembad: Sportcomplex Drieburcht
Wedstrijd: Nationale Zwemcompetitie Deel 1
Datum: 4 oktober 2020
Contactpersoon: Bob Horvers (secretaris wz)
E-mailadres: secretaris-wz@trbres.nl
PDF: Download dit protocol als PDF-bestand (versie 30 september 2020)

Een plattegrond met looproutes staat onderaan deze pagina.

Inleiding

De eerste competitiewedstrijd! Het is natuurlijk belangrijk dat we ons aan de coronamaatregelen houden om een leuke en veilige wedstrijd voor iedereen te garanderen. Als je erbij bent, als zwemmer, coach, official of vrijwilliger, verwachten we dat je dit protocol kent en op de hoogte bent van de algemene richtlijnen. Natuurlijk ben je er dit keer niet bij als je klachten hebt of thuis moet blijven. Mocht je de algemene richtlijnen nog eens willen nalezen, kun je terecht op de website van het RIVM en de KNZB. We verwachten dat je eventuele aanwijzingen van onze Coronaverantwoordelijken (COVE) opvolgt (ze zijn herkenbaar aan een hesje) en dat je hen aanspreekt als je vragen, tips of feedback hebt.

Het is natuurlijk mogelijk dat in de loop van de week wijzigingen komen in de maatregelen vanuit de Rijksoverheid. In dat geval komt er een wijziging in dit protocol en zo mogelijk wordt dat tijdig gepubliceerd. In het geval dat dat niet meer kan, zal bij aankomst in de Drieburcht duidelijk gemaakt worden wat de wijzigingen zijn.

Houd alvast rekening met het gebruik van mondkapjes. Daar wordt door de premier nu al over gesproken en die worden geadviseerd. Wij ondersteunen dat advies en in geval een verplichting, moet u zelf zorgen voor een mondkapje. We moeten het met z’n allen doen!

Parkeren

Er is een braderie op het plein voor het zwembad. Waarschijnlijk is het handig om te parkeren (en zwemmers af te zetten) naast de Drieburcht, niet voor de Drieburcht. Je gaat dan vrijwel meteen na de fietsoversteekplaats rechts de oprit in. Daar zijn parkeerplaatsen. Hopelijk is daar plaats voor jullie.

Algemene richtlijnen

 1. Er is geen publiek toegestaan, conform de maatregelen van het kabinet. Wel zijn teambegeleiders, van de verenigingen anders dan TRB-RES, toegstaan. Teambegeleiders zijn alleen de chauffeurs van kinderen tot en met 17 jaar. Dat moet logisch aantoonbaar zijn. Op de tribune moet 1,5 meter afstand bewaard worden. Een steward is aanwezig. 1,5 meter is een ruimte van drie stoelen en een rij. Ook mensen uit één gezin (wat eigenlijk niet kan in deze situatie…) behouden afstand i.v.m. controleerbaarheid.
 2. Het gebruik van een mondkapje wordt dringend geadviseerd, dit naar aanleiding van de uitspraak van het kabinet en de KNZB. Het advies is om een mondkapje te gebruiken bij verplaatsingen van zwemmers en officials, behalve als je als zwemmer naar het bad gaat en weer terug naar je plek.
 3. De groepskleedkamers kunnen worden gebruikt door de zwemmers jonger dan 18 jaar. De zwemmers van 18 jaar of ouder kunnen zich omkleden in een individuele cabine. Om files te voorkomen, laten we voor aanvang de verenigingen met tussenposen van 5 minuten naar binnen gaan.
 4. Er zijn geen papieren programmaboekjes te koop en de uitslagen zullen niet in het zwembad opgehangen worden. Coaches en officials zorgen zelf voor papieren programma. Het programma is vooraf beschikbaar op de site van TRB-RES en de andere verenigingen. De wedstrijd is niet ingeschreven in Splash Me.
 5. Er is geen horeca geopend. Voor officials zijn flesjes water beschikbaar. De horecaruimte is beschikbaar voor officials en vrijwilligers. Er zal geen verkoop van eten en/of drinken zijn. Koffie en thee is beschikbaar in thermoskannen voor de officials en vrijwilligers, zij het in beperkte mate.
 6. Om de wedstrijd goed en veilig voor iedereen te laten verlopen, geldt er een maximum aan het aantal aanwezigen. Daarbij gaan we uit van onderstaande verdeling:
  • Er kunnen maximaal 140 zwemmers ingeschreven worden.
  • Er kunnen maximaal 16 officials aanwezig zijn.
  • Er kunnen maximaal 15 vrijwilligers aanwezig zijn.
  • Er kunnen maximaal 2 trainers en 2 ploegleiders aanwezig zijn per vereniging.
 7. De namen van alle aanwezigen moeten bij TRB-RES bekend zijn. Namen van zwemmers en officials zijn voor aanvang via de normale procedure bekend. De COVE maakt een namenlijst van alle vrijwilligers en coaches. Die lijst bewaren we zorgvuldig en maximaal 14 dagen. Als je het gebouw betreedt, ga je ermee akkoord dat je je contact gegevens met ons deelt en dat we die mogen bewaren. We mogen je contacteren als daar volgens de coronarichtlijnen reden toe is. We zullen alle gegevens  voor die twee weken zorgvuldig bewaren en niet voor iets anders gebruiken.
 8. Douchen na afloop mag niet. Je gaat meteen naar de kleedruimtes en gaat zo snel mogelijk naar buiten.
 9. Net als bij de binnenkomst, verlaten we de wedstrijd gefaseerd: de omroeper zal dat begeleiden.
  • De zwemmers van ZVVS gaan als eerste omkleden,
  • daarna de zwemmers van Nuenen,
  • en als laatste (na het opruimen) de zwemmers van TRB-RES.

Tijdschema

 • 11:00 uur: Aankomst vrijwilligers, opbouw bad (stoelen en banken) en recreatiebad.
 • 12:45 uur: Aankomst scheidsrechter & officials. Juryvergadering kan starten.
 • 13:00 uur: Opbouw wedstrijdbad (recreatiezwemmers moeten het bad uit).
 • 13:05 uur: Binnenkomst Nuenen.
 • 13:10 uur: Binnenkomst ZVVS.
 • 13:15 uur: Binnenkomst TRB-RES.
 • 13:15-13:55 uur: Inzwemmen. Banen verdelen en buiten het water afstand waarborgen:
  • Baan 1, 2 en 3 voor Nuenen (45 zwemmers)
  • Baan 4, 5 en 6 voor TRB-RES (40 zwemmers)
  • Baan 7 en 8 voor ZVVS (31 zwemmers)
 • 13:50 uur: Einde inzwemmen.
 • 14:00 uur: Start wedstrijd.
 • 16:45 uur: Einde wedstrijd. Je bent vrij om te gaan na je laatste afstand. Als je blijft, blijf je bij je vereniging; dat is natuurlijk het gezelligst. Je ploegleider beslist dat.

De wedstrijd

Voorstart

 • Zwemmers komen pas twee series voor hun race naar de voorstart (niet eerder!);
 • Zwemmers dragen geen overkleding of slippers: het ophalen na je wedstrijd leidt tot onnodig loopverkeer;
 • De zwemmers van de eerstvolgende serie nemen plaats op de bij de voorstart aanwezige genummerde stoelen;
 • De zwemmers lopen pas naar het startblok als de zwemmers van de serie ervoor (bijna) het water hebben verlaten en de juryleden hun plek op ruime afstand van het startblok hebben ingenomen.

Startprocedure

 • Zwemmers staan bij het startblok, de tijdwaarnemers staan op ruime afstand;
 • Als de serie is gestart kunnen de juryleden naar voren stappen om keerpunten en finish te controleren en de tijd op te nemen;
 • Als alle zwemmers van de serie zijn gefinisht, verlaten zij allen aan de zijde van baan nummer 8 het bad;
 • De juryleden nemen weer hun positie in op ruime afstand van het startblok;
 • Op dat moment kan de volgende serie naar hun baan lopen en zich klaar maken voor de start en begint de procedure opnieuw.

Vaste zitplaatsen

Zoals op de plattegrond te zien, zitten de jongere zwemmers op kleine tribunes aan de linkerzijde (vanaf de startblokken) van het bad. De zwemmers van 18 jaar of ouder zitten in het recreatiebad en de rij banken in het sportbad. Dat is aan de rechterkant. Blijf zoveel mogelijk zitten en ga niet bij (of aan) elkaar staan/zitten.

In het hele gebouw is zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer ingesteld; de looproutes zijn herkenbaar met pijlen en symbolen. De hoofdroute voor de zwemmers gaat vanaf de startblokken gezien linksaf en dan met de klok mee om het bad heen. Er is een COVE die zwemmers zo veel mogelijk opvangt en de weg wijst. In de zwemzaal is éénrichtingsverkeer (met de klok mee).

In het zwembad liggen en staan diverse materialen voor handhygiëne.

Plattegrond

Verenigingen verzamelen zich op de parkeerplaats en melden bij de COVE. Deze zal zorgen voor opening van de toegangspoortjes, waarna zwemmers/begeleiders naar binnen kunnen gaan. Nogmaals: ben je jonger dan 18 jaar, gebruik dan de groepskleedkamers. Ouderen moeten de individuele kleedkamers gebruiken.

Officials lopen de trap op naar de horecaruimte, waar ze worden opgevangen door een steward die hen verder de weg wijst. Officials kunnen, met eigen verantwoordelijkheid voor 1,5 meter afstand, gebruik maken van deze horecaruimte. De spullen kunnen eventueel in de briefingruimte gelegd worden, die wordt afgesloten tijdens de wedstrijd.  De eenrichtingslooproute in het zwembad geldt ook voor officials! Geef a.u.b. het goede voorbeeld!

Overige vrijwilligers melden zich bij de wedstrijdcoördinator in de ontvangsthal en zullen naar hun plek worden begeleid.

Klik om te vergroten.

Plattegrond Coronaprotocol Wedstrijdzwemmen