In de vroege jaren 20 werd in Tilburg het Wilhelminakanaal gegraven. Gerelateerd hieraan stonden in de Tilburgsche Courant steeds meer meldingen van verdrinkingsslachtoffers. Dit was dan ook de rede voor een aantal Tilburgers om de koppen bij elkaar te steken en een vereniging op te richten. Na 1 jaar is het in 1928 dan zover. De vereniging R.E.S. word opgericht. En in 1929 legt R.E.S. in samenwerking met een aantal andere Brabantse verengingen de grondslag voor de Brabantse Zwembond. Hierna volgen een paar rustige beginjaren. In 1933 gaat R.E.S. met T.Z.V. (Tilburgse Zwem Verenging), Petrus Donders (E.H.B.O. vereniging), en de politiesport vereniging, rond de tafel zitten om te praten en discuseren over zwemmend redden. Deze 4 verenigingen leggen de basis voor de vereniging T.R.B. Welke dan op 1 Oktober 1934 word opgericht. In het bestuur van deze nieuwe zwemverenging zitten in de begin periode ook aanvullende bustuursleden uit de verengingen die de aanzet hebben gegeven ten oprichting van T.R.B. Tilburg kent hierdoor in 1934 dan 3 zwemverengingen binnen de gemeentegrenzen. R.E.S. – T.Z.V. – T.R.B.

Eind jaren 30 raakt R.E.S. in financiële problemen. En in 1940 worden deze problemen zo groot dat het oorspronkelijke R.E.S. ophoudt te bestaan. T.R.B. blijft echter bestaan. In 1952 komen er een aantal zwemmers weer bij elkaar. Men wil R.E.S. (een oude maar bekende naam) weer leven inblazen. In 1953 is het dan zover. Het drietal verengingen is weer compleet in Tilburg. Hiermee begint echter ook een rivaliteit tussen R.E.S. en T.R.B. Twee verengingen die veel op elkaar lijken en veel overeenkomsten hebben. De waterpolo wedstrijden tussen deze twee verengingen zijn ware veldslagen. Toch beginnen in de eind van de jaren 50 toenaderingsgesprekken tussen R.E.S. en T.R.B. Maar de verschillen en rivaliteit blijken nog te groot om samen een grote en sterke verenging te vormen. Toch blijven de toenaderingspogingen niet onvruchtbaar. In 1960 komt er hulp vanuit de Kring Noord Brabant van de KNZB. Onder de leiding van Kring Noord Brabant word een fusie voorbereid. Een situatie die extra bemoeilijkt werd doordat op een gegeven moment stukken hierover uitlekte en er onvrede onder de leden ontstond. Toch ziet in 1961 een nieuwe verenging het licht. Op 1 januari 1961 is de fusie een feit en bestaat de verenging T.R.B.-R.E.S. Met als eerste voorzitter ing L. Beels, groot circa 80 leden. Een aantal jaren volgen waarin ook de bestuurlijke organisatie van T.R.B-R.E.S. veranderd wordt. In 1966 spreekt men voor het eerst over een DB (dagelijks bestuur). Maar dan staat T.R.B.-R.E.S voor een bankroet en moet stoppen als vereniging. 

De zittende bestuursleden redden echter de verenging. Ze trekken de beurs open en geven onder een belangrijke en strikte voorwaarde een lening aan T.R.B.-R.E.S. De voorwaarde hield in dat men een elementaire zwemschool diende op te richten die ging zorgen voor een financiele basis voor de verenging. Hierna stijgt het ledenaantal van de verenging. Waar de verenging in 1961, 110 leden had. Zijn dit er bij het 40 jarige bestaan van T.R.B.-R.E.S. ondertussen 1300.

Het 40 jarige bestaan word onder de naam T.R.B.-R.E.S. gevierd omdat T.R.B. op die datum mede met hulp van R.E.S. opgericht is en R.E.S: in de periode van 1940 tot 1952 niet heeft bestaan.

Groei

In de jaren 70 en 80 beleeft T.R.B.-R.E.S. een voorspoedige tijd. De zwemschool groeit gestaag en binnen de verenging worden steeds meer aspecten binnen de zwemsport gegeven.

Wanneer in 1984 het gouden jubileum gevierd word telt de verenging een record aantal leden. De verenging is door de afdeling elementair gegroeid naar een aantal leden van 3150. Het is ondertussen een volwassen verenging geworden, een verenging die een groot aantal soorten zwemsporten aanbied. Zoals: Wedstrijdzwemmen, Waterpolo, Recreatief zwemmen, Kunstzwemmen, Schoonspringen, Zwemmend redden, EHBO opleidingen, Snorkelen, Duiken en de Zwemschool.

Veranderende tijden

De jaren 90 luidden een nieuwe periode in. Waar de zwemsport in de jaren 90 zich op grote populariteit mag verheugen, is er vanuit de gemeente minder interesse in de zwemsport. De gemeente ziet de zwembaden als geldverslindende voorzieningen. Hierdoor komt er voor de zwemsport verengingen een grote concurrent in de zwemschoolmarkt. De gemeente gaat zelf zwemles aanbieden. Desondanks heeft T.R.B.-R.E.S. met haar 60 jarige bestaan toch nog ongeveer 1200 leden.

Deze periode kenmerkt zich vooral door meerdere ingrijpende veranderingen binnen T.R.B.-R.E.S. Zo dienen in deze periode alle vrijwilligers in loondienst te zijn om problemen met de fiscus te voorkomen. Later bleek echter dat hierdoor de vereniging inteerde op het eigen vermogen en een ingrijpende beslissing diente te nemen. Dit hield in dat iedereen zijn ontslag kreeg en terug keerde als vrijwilliger met de daarbij behorende beperkte onkosten vergoeding. In deze tijd zijn dan ook veel trainers en instructeurs vertrokken die de zwemsport als beroep hadden. Het overblijvend beperkt aantal vrijwilligers stond voor een zeer drukke taak om alles door te kunnen laten draaien.

Afsplitsing reddingsbrigade

Aan het eind van de jaren 90 ontstaat onvrede binnen de de bestaande reddingsbrigade over het beleid van de vereniging. Ondanks alle reparatiepogingen lukt het niet om binnen de afdeling reddingsbrigade iedereen aan boord te houden en splitsen zich wat leden van de reddingsbrigade zich af van T.R.B.-R.E.S. Vanwege het beperkt aantal kaderleden droogt de afdeling reddingsbrigade uit en stop met zijn activiteiten begin 2000.

Doorstart reddingsbrigade

Toen ergens 2007-2008 diverse projecten binnen T.R.B.-R.E.S. opgestart werden met als doel ledenwerving ontstond het plan om de “slapende” reddingsbrigade nieuw leven in te blazen. Per slot van rekening maakt het onderdeel reddingsbrigade deel uit van onze T.R.B.-R.E.S. historie. Het duurt dan echter nog tot zwemseizoen 2010-2011 om plannen te schrijven en daadwerkelijk het een en ander op zetten. Materialen worden vernieuwd, bijscholingen gevolgd, de ledenwerving start op en het zwemwater wordt gezocht. Met trots melden wij dan ook dat vanaf begin zwemseizoen 2011 T.R.B.-R.E.S. weer een actieve reddingsbrigade heeft.

Groei

In de jaren 2011 tot ….. enz.

Wij gaan ervan uit dat we rustig beginnen met onze afdeling reddeningsbrigade tot een ledental van circa 40 leden in de eerste jaren. In deze periode leiden we onze eigen instructeurs op, leren we onze leden zwemmend redden en zorgen voor een actief leuk programma voor onze leden.

Kom langs en maak onze droom waar!

Toine Adams