TRB-RES gebruikt sinds november 2014 de KNZB zwemlesmethode SuperSpetters om kinderen te leren zwemmen. Dit is een moderne methode die goed aansluit bij de ontwikkeling en beleving van de kinderen. Het plezier voor kinderen en ouders staat voorop, omdat gemotiveerde inderen sneller leren en het nu eenmaal veel leuker is als uw kind enthousiast naar de zwemles gaat in plaats van met veel tegenzin.

Op de website www.superspetters.nl staan nog informatie over deze methode. Op mijn TRB-RES kunnen ouders voor de module waar de kinderen mee zijn precies zien wat de leerdoelen zijn. Praktische informatie over onder andere lestijden vindt u hier. Voor meer informatie en aanmelden kunt u per email contact opnemen via zwemles@trbres.nl.

De belangrijkste kenmerken van SuperSpetters

SupperSpetterboek en afsluitend diploma

De kinderen krijgen een eigen SuperSpetter zwemboek met leuke zwemlesverhalen voor de kinderen en handige informatie voor de ouders. Na iedere module wordt een beloningsticker uitgedeeld om in het zwemboek te plakken. Zo wordt iedere tussenstap gevierd! Aan het einde van de zwemlessen krijgen de kinderen het KNZB Zwemdiploma. Dit diploma betekent dat het kind zwemveilig is en staat gelijk aan het C-diploma.

Borstcrawl en rugcrawl als uitgangspunt

Dit zijn voor veel kinderen natuurlijke zwemslagen, die daardoor makkelijker aan te leren zijn. Later in het traject leren de kinderen de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Verschillende survivalelementen zoals oriëntatie onder water, watertrappen, de kant op klimmen en drijven worden al in een vroege fase aangeleerd. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen niet alleen goed leren zwemmen, maar dat ze zich ook kunnen redden in het water tijdens onverwachte situaties.

Gebruik van materialen

Tijdens de zwemlessen gebruiken de kinderen een badmuts, zwembril en zoomers (kleine flippers). Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op het oefenen van de zwemslagen en leren ze sneller zwemmen. De ervaring leert dat kinderen het zwemmen met deze materialen erg leuk vinden. Alle vaardigheden waarbij onderwateroriëntatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. De zoomers zorgen voor goede krachtige crawlbenen. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zelf ervaren wat het water met hen doet, werken we niet met drijfmiddelen, maar wel met hulpmiddelen.

Klassikaal systeem

Kinderen zitten met elkaar in een groepje van maximaal 8 kinderen en iedere 8 weken gaat de groep als geheel door naar het volgende module. Alleen als een kind echt niet voldoet aan de eisen van het betreffende niveau doet hij de module nogmaals. Dat betekent dat hij nogmaals 8 weken kan oefenen om het onder de knie te krijgen. Er zijn 10 modules en in 80 lesweken halen de meeste kinderen hun diploma.

Praktische informatie

 • Voor kinderen vanaf 5 jaar Pas op deze leeftijd heeft een kind de mentale en motorische vaardigheden om te leren zwemmen. Hiermee voorkomen we onnodig lange doorlooptijd en kosten naar het diploma, want een kind dat met 4 jaar al start, heeft niet of nauwelijks eerder zijn diploma.
 • Eerst de spettervijver – Voordat men start met de ‘echte’ zwemles, worden de kinderen eerst watervrij gemaakt in de Spettervijver. Dit doen we samen met een van de ouders (of andere begeleider), omdat wij vinden dat het watervrij zijn de basis is van het leren zwemmen. Zodra het kind watervrij is, kan het starten met de eerste module van SuperSpetters. Door regelmatig met uw kind te gaan zwemmen voordat het 5 jaar is, kunt u hier zelf een grote bijdrage aan leveren. Ongedwongen spelen en plezier maken in het water is hierbij het belangrijkste.
 • Samenstelling lessen – Per seizoen 36 lessen van 40 minuten. Maximaal 8 kinderen per groepje.
 • Met kleren zwemmen – Iedere eerste zwemles van de nieuwe maand. Dit geldt voor alle niveaus en wordt langzaam opgebouwd naar de formele kledingeisen voor het diplomazwemmen. Zo raken de kinderen al vroeg gewend aan het effect van kleren in het water.
 • Kosten – De kosten voor de zwemles vindt u terug bij de contributie.
 • Tijden zwemles – De mogelijke tijden voor de zwemles vindt u terug bij het overzicht van alle zwemlestijden.

KNZB zwemdiploma

Het SuperSpetters zwemlestraject wordt afgesloten met het KNZB zwemdiploma. Dit zwemdiploma betekent dat uw kind zwemveilig is. In Nederland zijn verschillende zwemdiploma’s op de markt, er is geen landelijk, door de overheid erkend, zwemdiploma. De bekendste diploma’s zijn het Zwem ABC van NPZ|NRZ en het ABC diploma welke door Stichting ENVOZ wordt uitgegeven. De eindtermen van het KNZB zwemdiploma zijn ongeveer gelijk aan de eindtermen van het C diploma. Wanneer u op zoek bent naar meer informatie over het ZwemABC van NPZ|NRZ verwijzen we u graag naar www.allesoverzwemles.nl.

Diplomazwemmen

Het diplomazwemmen is een feestje! Vaak is het zwemdiploma het eerste (belangrijke) diploma dat een kind behaald en waarmee een periode wordt afgesloten. Het is een moment waar ouders, broertjes, zusjes en zelfs opa’s en oma’s getuigen van willen zijn. Omdat SuperSpetters resulteert in één zwemdiploma, is er maar één moment waarop kinderen aan naaste familie kunnen laten zien hoe goed ze kunnen zwemmen. Om van het diplomazwemmen een waar feestje te maken, is er voor gekozen om niet alle vaardigheden waarover het kind beschikt tijdens het diplomazwemmen te demonstreren. Niet ieder onderdeel wordt getoond, want dat is tijdens de lessen al uitvoerig beoordeeld. Het betreft vooral een demonstratie van wat men kan en het wordt opgezet als een presentatie, een voorstelling.

Het diplomazwemmen bestaat uit 3 onderdelen:

 • Een survivalbaan die de kinderen gekleed afleggen.
 • Een technisch gedeelte waarbij de kinderen de vier slagen ieder 25 meter zwemmen.
 • Een onderdeel ‘fun’.

Diploma-eisen

Gekleed

 • Voetsprong
 • 50 meter zwemmen, met slag naar keuze
 • Onder mat door zwemmen en over mat heen klimmen
 • Hoekduik gevolgd door voorwerp aantikken op 1.5m onder wateroppervlakte
 • 30 seconden HELP-houding uitvoeren
 • 30 seconden watertrappen
 • Zelfstandig op de kant klimmen

 Badkleding

 • 150 meter achter elkaar in slag naar keuze
 • 25 meter borstcrawl
 • 25 meter rugcrawl
 • 50 meter enkelvoudige rugslag
 • 50 meter schoolslag
 • Afzetten vanaf de waterlijn en uitdrijven in borstligging (10 sec.)
 • Afzetten vanaf de waterlijn en uitdrijven in rugligging (10 sec.)
 • Kopsprong gevolgd door zwemmen door een gat in zeil op 6 meter
 • Draai om lengte-as en draai om breedte-as
 • Wrikken (3 meter voorwaarts, draaien, 3 meter achterwaarts)
 • Hurksprong
 • Met een koprol te water

Slagen kunnen zowel met als zonder zwembril uitgevoerd worden. Alle vaardigheden waarbij oriëntatie onder water centraal staat, worden zonder zwembril uitgevoerd.