Reddingsbrigades Nederland

Het doel van de KNBRD is “Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord”. Nederland is een land waar iedereen op een veilige manier moet kunnen recreëren op en rond het water. Reddingsbrigades hebben hier een essentiële rol in. Meer regenwater, zeespiegelstijging en waterafvoer uit bergachtige gebieden vormen in toenemende mate een bedreiging voor Nederland. Hierdoor is binnen Nederland behoefte aan meer geld en capaciteit op het gebied van het voorkomen van verdrinkingen en daadwerkelijke hulpverlening bij overstromingen. Ook hier zijn reddingsbrigades de aangewezen partij om hulp te bieden waar dit nodig is.

Om dit doel te bereiken willen we:

  • Meer aandacht voor gevaar van (nog meer) water
  • Alle kinderen moeten kunnen zwemmen en zwemmed redden
  • Meer vrijwilligers actief om voornoemde doelen te realiseren

Reddingsbrigade TRB-RES

Wij vinden het van belang dat zoveel mogelijk kinderen in Tilburg en omgeving goed leren zwemmen en zwemmend redden, zwemvaardig worden en actief worden/blijven in de zwemsport. Dit doen wij door binnen onze reddingsbrigade de basis te leggen voor zwemplezier in combinatie met zwemveiligheid. Tevens leiden wij toekomstig instructeurs op die op later momen zwemlessen en trainingen kunnen geven binnen bijvoorbeeld de afdeling Opleidingen en Reddingsbrigade. De belangrijkste activiteiten van onze reddingsbrigade zijn wekelijkse oefenavonden, waar aandacht wordt besteed aan het opleiden en trainen van het zwemmend redden.

Hiernaast worden er in de loop van het jaar ook verschillende andere activiteiten georganiseerd die een meer ontspannend karakter hebben. Hierbij valt te denken aan het organiseren van excursies of het houden van een wedstrijd “zwemmend redden”. Om de vergaarde kennis in de praktijk te brengen is een bewakingsgebied nodig. TRB-RES heeft geen bewakingsgebied. Hiervoor wordt in de toekomst conctact gezocht met andere Reddingsbrigades om een eventuele samenwerking op te zetten.