TRB-RES

Zwemvereniging Tilburg

SuperSpetters praktische info op een rij

 1. Voor kinderen vanaf 5 jaar
  Pas op die leeftijd heeft een kind de mentale en motorische vaardigheden om te leren zwemmen. Hiermee voorkomen we onnodig lange doorlooptijd en kosten naar het diploma, want een kind dat met 4 jaar al start, heeft niet of nauwelijks eerder zijn diploma.

 2. Eerst de Spettervijver
  Voordat men start met de 'echte' zwemles, worden de kinderen eerst watervrij gemaakt in de Spettervijver. Dit doen we samen met een van de ouders (of andere begeleider), omdat wij vinden dat het watervrij zijn de basis is van het leren zwemmen. Zodra het kind watervrij is, kan het starten met de eerste module van Superspetters. Door regelmatig met uw kind te gaan zwemmen voordat het 5 jaar is, kunt u hier zelf een grote bijdrage aan leveren. Ongedwongen spelen en plezier maken in het water is hierbij het belangrijkste.

 3. Samenstelling lessen
  Per seizoen 36 lessen van 40 minuten. Maximaal 8 kinderen per groepje

 4. Iedere eerste zwemles van de nieuwe maand met kleren zwemmen
  Dit geldt voor alle niveaus en wordt langzaam opgebouwd naar de formele kledingeisen voor het diplomazwemmen. Zo raken de kinderen al vroeg gewend aan het effect van kleren in het water.

 5. Kosten van de zwemles
  De kosten voor de zwemles vindt u terug bij de contributie.

 6. Tijden zwemles
  De mogelijke tijden voor de zwemles vindt u terug bij het overzicht van alle zwemlestijden.

Sterrenplan

Na het behalen van Superspetters module 8 of B-diploma kunnen kinderen doorgaan met het KNZB Sterrenplan. Uiteraard kan je ook eerst Superspetters afronden, voordat je start met het Sterrenplan. Het Sterrenplan is een afwisselend programma van modules van 9 weken. De modules bevatten elementen van het verbeteren van de zwemslag, bal, synchroonzwemmen, zwemmend redden, conditie, coordinatie etc. In iedere module komen deze verschillende zaken terug, alleen per module ligt de nadruk anders. Het Sterrenplan bevat de volgende modules:

 • Ik Survival
 • Ik gebruik verschillende zwemspullen
 • Ik zwem wedstrijden
 • Ik kan mijn sport lang volhouden
 • Ik heb sterke spieren
 • Ik sport samen met anderen
 • Ik waterpolo
 • Ik kan trucjes in het water

De kinderen krijgen een poster waar ze thuis stickers op kunnen plakken als ze een belangrijk onderdeel in een module beheersen. Bij iedere module horen 4 stickers (er zijn meer onderdelen per module) en als afsluiting van een module krijgen ze een certificaat. Het is geen formeel examen, maar meer een deelnamecertificaat. Plezier en afwisseling staan voorop, waarbij de kinderen natuurlijk wel dingen leren. Het is niet verplicht om alle modules te doen, maar alle modules meedoen duurt twee jaar. Wanneer men na het Sterrenplan verder wil in de zwemsport, kan men op basis van de verschillende ervaringen uit het Sterrenplan, kiezen voor een van de (voorlopers) van de diverse takken van de zwemsport. Zie het zwemaanbod voor de mogelijkheden.

Wij raden het Sterrenplan aan voor iedereen die zwemmen als sport wil blijven beoefenen, ongeacht of je al weet wat je wilt doen (bv wedstrijdzwemmen of waterpoloën). Het is een goede basis waar plezier voorop staat en past goed bij kinderen van ongeveer 7-8 jaar. Wel is het Sterrenplan goed te combineren met andere lessen. Zo kun je tijdens je Superspetters opleiding al starten met Sterrenplan als je module 8 hebt gehaald. Na je Superspetterdiploma is het goed te combineren met bijvoorbeeld Minipolo of de Swimkick techniekschool.

De mogelijke tijden voor het Sterrenplan vindt u terug bij het overzicht van alle zwemlestijden.