TRB-RES

Zwemvereniging Tilburg

SuperSpetters praktische info op een rij

 1. Voor kinderen vanaf 5 jaar
  Pas op die leeftijd heeft een kind de mentale en motorische vaardigheden om te leren zwemmen. Hiermee voorkomen we onnodig lange doorlooptijd en kosten naar het diploma, want een kind dat met 4 jaar al start, heeft niet of nauwelijks eerder zijn diploma.

 2. Eerst de Spettervijver
  Voordat men start met de 'echte' zwemles, worden de kinderen eerst watervrij gemaakt in de Spettervijver. Dit doen we samen met een van de ouders (of andere begeleider), omdat wij vinden dat het watervrij zijn de basis is van het leren zwemmen. Zodra het kind watervrij is, kan het starten met de eerste module van Superspetters. Door regelmatig met uw kind te gaan zwemmen voordat het 5 jaar is, kunt u hier zelf een grote bijdrage aan leveren. Ongedwongen spelen en plezier maken in het water is hierbij het belangrijkste.

 3. Samenstelling lessen
  Per seizoen 36 lessen van 40 minuten. Maximaal 8 kinderen per groepje

 4. Iedere eerste zwemles van de nieuwe maand met kleren zwemmen
  Dit geldt voor alle niveaus en wordt langzaam opgebouwd naar de formele kledingeisen voor het diplomazwemmen. Zo raken de kinderen al vroeg gewend aan het effect van kleren in het water.

 5. Kosten van de zwemles
  De kosten voor de zwemles vindt u terug bij de contributie.

 6. Tijden zwemles
  De mogelijke tijden voor de zwemles vindt u terug bij het overzicht van alle zwemlestijden.