TRB-RES

Zwemvereniging Tilburg

ZWEMLESSEN

   

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Kinderen met PLEZIER leren zwemmen totdat ze zwemvaardig en zwemveilig zijn. We vinden het belangrijk dat dit gebeurt binnen een veilig en vertrouwde omgeving.
Onze kernwaarden zijn dan ook PLEZIER, PROFFESSIONEEL EN PRESTATIE.

HOE DOEN WE DAT

Prestatie kan alleen worden geleverd met een beproefde zwemlesmethode. Hiervoor kiezen we de KNZB zwemlesmethode SuperSpetters". 


Wat is SuperSpetters?

SuperSpetters is de zwemlesmethode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen en er veel aandacht is voor persoonlijk contact.
Kinderen vanaf 5 jaar krijgen in kleine groepjes zwemles van gediplomeerde lesgevers welke in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
Na de periode waarin kinderen gewend raken aan het water, worden eerst de crawlslagen aangeleerd en vervolgens de enkelvoudige rugslag en de schoolslag.
Ouders worden goed op de hoogte gehouden van het leertraject.

Waarom SuperSpetters?

  • —Veel aandacht aan survival aspecten.
  • —Aanleren van eerst de crawlslagen en later, als de kinderen meer vertrouwd zijn met het water de complexere rugslag en schoolslag.
  • —Gebruik van leuke materialen.
  • Het is mogelijk om binnen 2 zwemseizoenen het KNZB zwemdiploma  te halen en zwemvaardig te zijn. Het KNZB zwemdiploma is vergelijkbaar aan het C-diploma.

Meer informatie is te vinden via SuperSpetters.nl