TRB-RES

Zwemvereniging Tilburg

Reddingsbrigade - Diploma eisen

Diploma eisen

Op deze pagina's vindt u alle informatie over de opleidingsweg.

Op 1 september 2009 zijn een aantal zaken binnen de bekende Zwemmend Redden opleidingen van Reddingsbrigade Nederland verandert. Van de huidige brevetten verdwijnen vanaf 1 september 2009 de KNBRD zwembrevetten a en b definitief. Hiervoor in de plaats is het "Zwem ABC" van de Nationale Raad van zwemdiploma’s (NPZ | NRZ) gekomen.

Voor alle reddingsbrigades is vanaf 1 september 2009 de nieuwe lijn Brevet Junior Redder 1 t/m 4 beschikbaar! Dit is het eerste deel van de nieuwe brevettenlijn en sluit aan op het ABC. Na de Junior Redder lijn zijn twee andere lijnen op 1 september 2010 beschikbaar gekomen, namelijk Brevet Zwemmend Redder 1 t/m 4 en diploma Life Saver 1 t/m 3. De drie nieuwe lijnen vormen samen de voorgenomen vervanging van de brevtten 1-6 en certificaten brons, zilver en goud.

Minimale leeftijdeisen bij de nieuwe brevetten? 

Er geldt geen minimum leeftijd voor de nieuwe brevettenlijn. Met de Junior Redder brevetten wordt aangesloten op het elementaire ABC (Zwem ABC van de NPZ|NRZ). Over het algemeen behalen kinderen op ca. 6 jarige leeftijd het elementaire B of C diploma. De leeftijd van kinderen die instromen bij de brevetten Junior Redder zal rond de 6-7 jaar zijn. Bij het diploma Life Saver wordt theorie en enige medische kennis vereist. Internationaal wordt bij het aanleren van theorie en medische aspecten, een leeftijd van minimaal 12 jaar gehanteerd (Basisschool groep 8, 1e klas middelbare school). Als brigades ca. 30-35 lessen in een zwemseizoen geven, kunnen de vaardigheden voor een brevet of diploma in voldoende mate zijn aangeleerd en eautomatiseerd. Het is dus mogelijk om binnen een lesseizoen (gemiddelde voor een Reddingsbrigade) 1 brevet te behalen. N.b.: Er zijn kinderen die de lesstof sneller of langzamer eigen weten te maken. Hier zit door het ontbreken van leeftijdslimieten nu flexibiliteit in. Tijdens de evaluatie van de nieuwe brevettenstructuur in 2011 zal dit punt zeker worden geëvalueerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de oude en nieuwe opleidingsweg

Reddingsbrigade - Doelstelling

Doelstelling Reddingsbrigades Nederland

Het doel van de KNBRD is "Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord". Nederland is een land waar iedereen op een veilige manier moet kunnen recreëren op en rond het water. Reddingsbrigades hebben hier een essentiële rol in. Meer regenwater, zeespiegelstijging en waterafvoer uit bergachtige gebieden vormen in toenemende mate een bedreiging voor Nederland. Hierdoor is binnen Nederland behoefte aan meer geld en capaciteit op het gebied van het voorkomen van verdrinkingen en daadwerkelijke hulpverlening bij overstromingen. Ook hier zijn reddingsbrigades de aangewezen partij om hulp te bieden waar dit nodig is.

Om dit doel te te bereiken willen we:

  • meer aandacht voor gevaar van (nog meer) water
  • alle kinderen moeten kunnen zwemmen en zwemmend redden
  • meer vrijwilligers actief om voornoemde doelen te realiseren

Doelstelling Reddingsbrigade T.R.B.-R.E.S.

Wij vinden het van belang dat zoveel mogelijk kinderen in Tilburg en omgeving goed leren zwemmen en zwemmend redden, zwemvaardig worden en actief worden/blijven in de zwemsport. Dit doen wij door binnen onze reddingsbrigade de basis te leggen voor zwemplezier in combinatie met zwemveiligheid. Tevens leiden wij toekomstig instructeurs op die op later momen zwemlessen en trainingen kunnen geven binnen bijvoorbeeld de afdeling Opleidingen en Reddingsbrigade. De belangrijkste activiteiten van onze reddingsbrigade zijn wekelijkse oefenavonden, waar aandacht wordt besteed aan het opleiden en trainen van het zwemmend redden.

Hiernaast worden er in de loop van het jaar ook verschillende andere activiteiten georganiseerd die een meer ontspannend karakter hebben. Hierbij valt te denken aan het organiseren van excursies of het houden van een wedstrijd "zwemmend redden". Om de vergaarde kennis in de praktijk te brengen is een bewakingsgebied nodig. T.R.B.-R.E.S. heeft geen bewakingsgebied. Hiervoor wordt in de toekomst conctact gezocht met andere Reddingsbrigades om een eventuele samenwerking op te zetten.