TRB-RES

Zwemvereniging Tilburg

Historie

Toen in Tilburg het Wilhelminakanaal gegraven werd, kwamen er steeds meer meldingen van verdrinkingsslachtoffers. Dit was dan ook de reden voor een aantal Tilburgers om de koppen bij elkaar te steken om een zwemvereniging op te richten. In 1928 wordt de vereniging R.E.S. opgericht en in 1929 legt R.E.S. in samenwerking met een aantal andere Brabantse verenigingen de grondslag voor de Brabantse Zwembond. In 1933 gaat R.E.S. met T.Z.V. (Tilburgse zwemvereniging), Petrus Donders (E.H.B.O. vereniging), en de politiesport vereniging, rond de tafel zitten om te praten en discussiëren over zwemmend redden. Deze 4 verenigingen leggen de basis voor de vereniging T.R.B., die dan op 1 oktober 1934 wordt opgericht.

In 1940 houdt het oorspronkelijke R.E.S. op te bestaan. T.R.B. blijft wel bestaan. In 1952 komt een aantal zwemmers weer bij elkaar. Men wil R.E.S. (een oude maar bekende naam) weer leven inblazen. In 1953 is het dan zover. Het drietal verenigingen is weer compleet in Tilburg. Hiermee begint echter ook een rivaliteit tussen R.E.S. en T.R.B. Twee verenigingen die veel op elkaar lijken en veel overeenkomsten hebben. De waterpolowedstrijden tussen deze twee verenigingen zijn ware veldslagen. Onder de leiding van Kring Noord Brabant wordt een fusie voorbereid en ziet in 1961 een nieuwe vereniging het licht: TRB-RES.

Helaas komt de vereniging in financiële problemen. De zittende bestuursleden redden de vereniging. Ze verstrekken onder een belangrijke en strikte voorwaarde een lening aan TRB-RES. De voorwaarde was dat men een elementaire zwemschool opstartte als basis voor de vereniging. Hierna stijgt het ledenaantal. Waar de vereniging in 1961 110 leden had, zijn dit er bij het 40-jarige bestaan van TRB-RES ondertussen 1300. Van 1970 tot 1990 beleeft TRB-RES een voorspoedige tijd. De zwemschool groeit gestaag en binnen de vereniging worden steeds meer aspecten van de zwemsport gegeven. Wanneer in 1984 het gouden jubileum wordt gevierd, telt de vereniging een record aantal leden: 3150. Het is ondertussen een volwassen vereniging geworden, een vereniging die een groot aantal soorten zwemsporten aanbiedt, zoals wedstrijdzwemmen, waterpolo, recreatief zwemmen, kunstzwemmen, schoonspringen, zwemmend redden, EHBO opleidingen, snorkelen, duiken, en zwemopleidingen.

Vanaf 1990 volgt een nieuwe periode. De samenwerking met Stichting Vakantietoernooien wordt uitgebreid. Waar TRB-RES al ongeveer 20 jaar helpt bij de vakantie zwemtoernooien, gaat een kleine groep ook het zwemgedeelte bij de jeugd triatlon verzorgen in het zwembad van de A.L.O. (academie lichamelijke opvoeding).
In 1997 volgt de afscheiding van de afdeling Onderwatersport. Op dat moment kent TRB-RES nog steeds een Onderwatersport afdeling met persluchtduikers. Maar na een paar maanden vindt er nog een afscheiding plaats en houdt de duiksport binnen de vereniging op met bestaan. De afdeling Onderwatersport verandert in een sportafdeling, met de sport Onderwaterhockey en na een paar jaar zijn het Onderwatersport/ Onderwaterhockey instructeurs die binnen afdeling opleidingen weer snorkelen A, B en C opstarten.